» Redakčná rada

Hlavný redaktor
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
 
Redakčná rada
prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
prof. RNDr. Ján Buček, CSc.Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
prof. Ing. Aleš Čepek, DrSc.Katedra geomatiky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Prahe, Česká republika
Conf. dr. Lucian DrăguţDepartamentul de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara, Temešvár, Rumunsko
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
prof. dr. hab. Tomasz KaczmarekInstytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznaň, Poľsko
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.nezávislý výskumník, Bratislava, Slovenská republika
prof. dr hab. Piotr MigońInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwesytet Wroclawski, Vroclav, Poľsko
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
MA. Martin Sokol, PhD.Geography, School of Natural Sciences, Trinity College Dublin, Írsko
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, CSc.Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
 
Redakcia
Mgr. Vladimír Bačík, PhD. (web editor)Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Mgr. Alexandra Benová, PhD. (grafická editorka)Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
RNDr. Zora MachováKatedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
RNDr. Martin Plešivčák, PhD. (výkonný redaktor)Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave